“ใส่แหวนเสริมดวง” นิ้วไหนเสริมดวงด้านใด

นิ้วโป้ง --- การสวมแหวนนิ้วโป้งข้างซ้าย  บ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวเอง  บางคนมั่นใจมากเผด็จการ  คนที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง  ต้องสั่งคนเยอะๆ  หากสวมแหวนนิ้วโป้งจะช่วยเสริมดวงบารมี  แต่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองมีความมั่นใจจนเกินตัว  อยากจะลดความมั่นใจที่มีมากเกินไปให้อยู่ในระดับที่สมดุล  ให้ใส่แหวนที่นิ้วโป้งข้างขวาจะสามารถช่วยได้

นิ้วชี้ --- นิ้วชี้เป็นนิ้วที่บ่งบอกถึงการมีเหตุผล  เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้นำ  เป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงาน  การใส่แหวนที่นิ้วชี้ข้างซ้ายจะช่วยเสริมดวงเรื่องนี้ได้  และในทางตรงกันข้ามคนที่สวมแหวนนิ้วชี้ช้างขวา  แสดงว่าเป็นคนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดี

นิ้วกลาง --- สำหรับนิ้วกลางเป็นนิ้วของการตัดสิน  นิ้วแห่งเหตุและผลคนที่สวมแหวนนิ้วกลางข้างซ้ายมักจะต้องทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ  คอยตัดสินใจ  คอยจับผิดคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลา  แต่ในทางกลับกันคนที่สวมแหวนนิ้วกลางข้างขวาจะเน้นเรื่องของอารมณ์เช่นคนที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะ  หรือถ้าใครที่มีช่องว่างระหว่างนิ้วกลางเยอะ  การสวมแหวนที่นิ้วกลางก็จะช่วยปิดช่องว่างระหว่างนิ้วได้  ไม่ให้เงินทองรั่วไหล

นิ้วนาง --- คนที่สวมแหวนนิ้วนางข้างซ้าย  จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์  คิดสิ่งใหม่อยู่เสมอส่วนคนที่สวมแหวนนิ้วนางข้างขวาจะเป็นคนที่อยู่ในกฎระเบียบยึดติดกับกฎกติกามากเกินไป

นิ้วก้อย --- คนที่สามแหวนนิ้วก้อยข้างซ้าย  เหมาะมากกับการทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารโดยตรง  โดยเฉพาะการพูด  คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขาย  เจรจา  ติดต่อสื่อสาร  หากสวมแหวนนิ้วก้อยข้างซ้ายจะช่วยส่งเสริมให้คนเชื่อถือในคำพูดเป็นอย่างดี  แต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพูดเยอะ(เกรงว่าคนรอบข้างจะรำคาญเอาได้)  ใส่แหวนนิ้วก้อยข้างขวาก็จะช่วยลดตรงนี้ได้เช่นกัน

ที่มา: https://www.postsod.com/ring-predict-luck

สินค้าแนะนำ

MP415

Category : จี้

MP431

Category : จี้

MR735

Category : Ring

MR717

Category : Ring

ความพิถีพิถัน เอาใจใส่ในรายละเอียดงานทุกขั้นตอน

ด้วยความชำนาญในการทำงาน และ งานฝีมือเดียวกับช่างทอง เราจึงผลิตชิ้นงานด้วยความปราณิต เอาใจใส่ในทุกรายละเอียด